PATRIK - TERM d.o.o

Generalni uvoznici za tavanske protupožarne stepenice tvrtke Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG. http://www.wellhoefer.de

Energetski certifikati
(posjedujemo ovlaštenje)

ENERGETSKI CERTIFIKAT jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Održavanje 
(Facility managment)

Fm je multidisciplinarna profesija čiji je cilj i zadatak iskorištavanje maksimalnih sinergijskih učinaka u upravljanju nekretninama efikasnim balansiranjem između izvora financiranja i operativnih aktivnosti. Ovo je integrirajuća aktivnost koja gradi moderno interaktivno okruženje u skladu s prirodom povezujući pri tome ljude, materiju i prostor. U prvom se planu ističu vještine poslovnog upravljanja, upravljanja procesima i resursima, upravljanje i održavanje nekretninama i tehničkih sustava. Promjenom paradigme pogleda organizacije iz funkcijskog pristupa u procesni – potpuno se mijenja način poimanja izvođenja poslovnih aktivnosti, čak i kulture poslovanja. Upravo u tom smjeru treba sagledati FM kao integratora procesa unutar organizacije koji održava i razvija usluge koje unapređuju efikasnost temeljnih procesa poslovnog sustava.

Referenta lista:


Lidl d.o.o k.d.

Mercator

Crveni kit (Kineski trgovački centar)

Mass

Kik tekstil

Obiteljske kuće